Shadow

hypotheek en belasting

Hypotheekrenteaftrek is maar een van de fiscale zaken die aan het eigen huis verbonden zijn. Welke kosten rond het eigen huis mag u nog meer van de belasting aftrekken of moet u juist aangeven? En welke andere fiscale aspecten komen er bij het eigen huis kijken? We zetten ze voor u op een rijtje.

Wat is het eigenwoningforfait?

hypotheek en belasting
Naast een aantal aftrekposten levert een eigen huis ook extra heffingen op. Een daarvan is het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is bedacht aan het eind van de negentiende eeuw toen ook de hypotheekrenteaftrek werd ingevoerd. De Belastingdienst redeneerde dat iemand met een eigen woning dat huis ook zou kunnen verhuren. Over de inkomsten daarvan zou belasting betaald moeten worden. Als u uw huis niet verhuurt en er zelf in woont, heeft u woongenot. Dat woongenot ziet de fiscus als inkomen in natura en daar moet belasting over betaald worden. De Belastingdienst kent dan een bepaalde waarde toe aan het woongenot. Die waarde is het bedrag dat u volgens de fiscus aan huur zou kunnen vragen. Over die fictieve waarde betaalt u belasting: het eigenwoningforfait. (meer…)