Shadow

Hypotheekrenteaftrek

Woonakkoord: Aflossen hypotheek mag in 35 jaar

Hypotheeknieuws, Hypotheekrenteaftrek
Het kabinet Rutte-2 gaat de plannen in het regeerakkoord voor de woningmarkt aanpassen. Hypotheken moeten nog wel in dertig jaar worden afgelost. Maar huizenbezitters mogen daarnaast wel een tweede lening afsluiten voor maximaal de helft van de woningwaarde. Die tweede lening moet in 35 jaar afgelost worden. De rente daarover is niet aftrekbaar. Dat is het kabinet overeengekomen met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Deze en andere aanpassingen waren nodig, omdat het kabinet anders in de Eerste Kamer geen meerderheid voor haar woningmarktplannen zou hebben. De belangrijkste punten uit het woningmarktakkoord: (meer…)

Dit zijn de gevolgen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 voor je hypotheek

Hypotheekrenteaftrek
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 hebben VVD en PvdA afgesproken de hypotheekrenteaftrek ook voor bestaande hypotheken met een half procent per jaar te beperken. Dit zijn de gevolgen voor uw hypotheekrenteaftrek. Door de hypotheekrenteaftrek per jaar een half procent te verminderen, resteert na 28 jaar een aftrek van maximaal 38 procent, tegen maximaal 52 procent nu. De hogere inkomens krijgen dus het eerst met de maatregel te maken. Wie in het 42% belastingtarief valt, heeft er dus voorlopig nog geen last van, te meer omdat de belastingtarieven verlaagd worden als compensatie voor de inkomensafhankelijk zorgpremie. Die zou in 2014 worden ingevoerd, maar die maatregel gaat na een storm van protest niet door. (meer…)

Hypotheekrenteaftrek wordt beperkt voor nieuwe hypotheken: aflossen in 30 jaar

Hypotheeknieuws, Hypotheekrenteaftrek
De behandeling van het wetsvoorstel om de hypotheekrenteaftrek te beperken, is uitgesteld tot na de Tweede-Kamer-verkiezingen. Staatssecretaris Weekers van Financiën zei tegenover het Radio 1 Journaal dat hij meer tijd nodig heeft om het wetsvoorstel voor te bereiden. Dat betekent dat de nieuwe Tweede Kamer over het voorstel beslist. Mogelijk dat die anders denkt over de beperking van de hypotheekrenteaftrek dan de vijf partijen die het Lente-akkoord sloten. (meer…)

Verzekeraars kraken plan voor beperking hypotheekrenteaftrek

Hypotheeknieuws, Hypotheekrenteaftrek
Het voorstel van Klaas Knot, de president van de Nederlandsche Bank om bij hypotheken een fictief aflossingsschema verplicht te stellen, is slecht gevallen bij het Verbond van Verzekeraars. De Nederlandsche Bank (DNB)  kwam op 2 november in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit met een voorstel om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. DNB sluit niet uit dat Nederlandse banken in problemen komen doordat Nederlandse huizenbezitters zich maximaal in de schulden steken bij het afsluiten van een hypotheek. Huishoudens hebben met 128% van het Bruto Binnenlands Product bijna de hoogste schuldpositie ter wereld, met hoge loan to value-ratio’s (de omvang van de lening ten opzichte van de waarde van het onderpand). Door de dalende huizenprijzen is die ratio verder verslechterd,...

Standpunt politieke partijen over hypotheekrenteaftrek bepaalt keuze in stemhokje

Hypotheeknieuws, Hypotheekrenteaftrek
Een ruime meerderheid van de Nederlanders (64%) laat bij de verkiezingen op 9 juni de standpunten van politieke partijen over de hypotheekrenteaftrek zwaar meewegen. Dat blijkt uit een peiling van De Hypotheker (bericht niet meer online). Nu de meeste partijen hun verkiezingsprogramma hebben gepresenteerd zijn de standpunten van politieke partijen over de hypotheekrenteaftrek, de koopsubsidie en de hoogte van de Nationale Hypotheek Garantie bekend. Voor 64 procent van 13.000 Nederlanders die aan het onderzoek deelnamen, zijn die standpunten een ‘doorslaggevende factor’ bij het bepalen aan wie ze hun stem geven. (meer…)