Hypotheekrenteaftrek: Standpunten politieke partijen

Hypotheekrenteaftrek afschaffen, beperken of handhaven? Regelmatig, en zeker in verkiezingstijd, laait de discussie over de hypotheekrenteaftrek op. In maart 2017 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat willen de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s doen met de hypotheekrenteaftrek: afschaffen, beperken of zo laten? 

We zetten de standpunten over de hypotheekrenteaftrek uit de verkiezingsprogramma’s van 2017 op een rij. Lees in de doorrekeningen van het Centraal Planbureau welk effect de standpunten van de politieke partijen hebben op de overheidsfinanciën.

VVD: meer flexibiliteit in hypotheeknormen

De VVD pleit in het concept-verkiezingsprogramma voor meer flexibiliteit als het gaat om te bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een hypotheek. Via perspectiefverklaringen wil de VVD dat het voor starters op de woningmarkt, die vaak ook starter op de arbeidsmarkt zijn, mogelijk wordt om een hypotheek te krijgen die boven de standaard inkomensnormen ligt. Ook onregelmatigheidstoeslagen en periodieke vergoedingen moeten meegenomen worden bij het bepalen hoeveel hypotheek je kunt krijgen.

Verder moet het voor senioren makkelijker worden de overwaarde te verzilveren, door flexibeler om te gaan met hypotheeknormen. Ook voor zzp-ers en flexwerkers moet het eenvoudiger worden om een hypotheek te krijgen, al staat er niet bij hoe dat moet. Net als D66 vind de VVD dat het mogelijk moet worden een deel van je pensioen op te nemen om je hypotheek af te lossen of geld aan je kinderen te schenken. Over hypotheekrente en hypotheekrente-aftrek wordt in het VVD-programma niet gesproken.

CDA: Meer eigen geld meebrengen voor aankoop eigen huis

Het CDA wil dat mensen ook zelf geld inleggen bij de koop van een huis. Dan hoeven ze niet het volledige aankoopbedrag te lenen en staat hun huis bij prijsdalingen minder snel onder water. De christendemocraten willen hiervoor ‘positieve prikkels’ creëren ‘om met name jongeren en starters met meer eigen middelen in te laten stappen in de woningmarkt. Bouwsparen, dat in Duitsland bestaat, is hiervoor een effectief middel maar zal fiscaal gestimuleerd moeten worden.’ Verlaging van het maximaal te lenen hypotheekbedrag wordt ook door Klaas Knot, de president van de Nederlandsche Bank, bepleit. Vanaf 2018 mag je nog maar 100 procent van de koopsom met een hypotheek financieren. Knot wil dat dat percentage verder daalt.

Verder pleit het CDA er voor dat hypotheekverstrekkers hun klanten actief gaan wijzen op de mogelijkheden de hypotheek over te sluiten om te profiteren van de lage hypotheekrente. Kosten voor vervroegd aflossen moeten transparant en kostendekkend zijn, extra boetes zijn niet meer toegestaan.

Het CDA beperkt, net als de ChristenUnie, de aftrek van een aantal posten tot het tarief van de eerste schijf. Het gaat dan om alle ondernemersaftrekposten, de mkb‐winstvrijstelling, de persoonsgebonden aftrek, de aftrek vanwege geringe eigenwoningschuld (‘wet Hillen’) en de hypotheekrenteaftrek.

Standpunt SP: Hypotheekrenteaftrek boven 350.00 euro beperken

Voor hypotheken tot 350.000 euro verandert er in het concept-verkiezingsprogramma van de SP niets. De maximale aftrek van de hypotheekrenteaftrek naar 1 procent per jaar. Dat is nu een half procent per jaar.

De partij van Emiel Roemer wil onderzoeken of op termijn een woontoeslag kan worden ingevoerd, waarbij het niet uitmaakt of iemand een koopwoning of huurwoning heeft.

PvdA: hypotheekrenteaftrek boven vijf ton aftoppen

PvdA handhaaft in het concept-verkiezingsprogramma haar standpunt over de beperking van de hypotheekrenteaftrek, maar schrapt de vierde belastingschijf die daarmee samenhangt. Het maximale bedrag waarover hypotheekrente kan worden afgetrokken wil de PvdA in tien jaar aftoppen op €500.000 per huishouden.

D66: Hypotheekrenteaftrek verder beperken; huis en pensioen koppelen

D66 wil in het concept-verkiezingsprogramma de huur- en koopmarkt meer met elkaar in lijn brengen. Hiervoor moet de fiscale behandeling van koopwoningen worden aangepast. De hypotheekrenteaftrek wordt met 2 procent per jaar minder aftrek versneld teruggebracht naar uiteindelijk 30 procent. Tegelijkertijd wordt het eigenwoningforfait verlaagd en wordt de overdrachtsbelasting afgeschaft. Die punten stonden ook al in het vorige verkiezingsprogramma. Daarnaast moeten mensen gestimuleerd worden hun hypotheek af te lossen.

Ten tweede wil D66 ook een kleine koppeling aanbrengen tussen sparen voor het pensioen, en sparen voor een huis. Investeren in stenen, is immers ook investeren, en kan goede diversiteit toevoegen aan de beleggingsportefeuille van het pensioen. Om deze koppeling mogelijk te maken, wil de D66 een gemaximeerde premievakantie van vijf jaar invoeren. Gedurende deze periode kunnen mensen geld inzetten voor een gelijkwaardig financieel doel als pensioensparen, zoals bijvoorbeeld het aflossen van de hypotheek.

Net als SGP en ChristenUnie pleit D66 voor de herinvoering van een onroerendezaakbelasting voor gebruikers. Die is bij de belastingherziening in 2001 afgeschaft en bestaat sindsdien alleen voor eigenaren.

GroenLinks: Hypotheekrenteaftrek versneld beperken

GroenLinks wijdt in haar conceptverkiezingsprogramma slechts één zinnetje aan de hypotheekrenteaftrek. Die moet wat de partij van Jesse Klaver betreft versneld afgebouwd. Vanaf 2019 wordt de eigen woning in 24 jaar tijd helemaal gedefiscaliseerd. Het eigen huis zou geleidelijk aan verhuizen van box 1 naar box 3 zodat het meetelt bij het bepalen van de vermogensrendementsheffing. Het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek kunnen dan afgeschaft worden.

ChristenUnie: Hypotheekrenteaftrek naar 20 procent

De ChristenUnie wil de tarieven uit het huidige belastingstelsel aanpassen en slechts twee tarieven invoeren: een basistarief
35% tot een inkomen van € 70.000 (2x modaal) en een toptarief van 49%. Na 2021 moet dat basistarief dalen in de richting van
30%. Alle aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek, worden voortaan fiscaal aftrekbaar tegen het basistarief. Ook pleit de CU voor een breder inzetbaar, persoonlijk pensioenpotje dat ook gebruikt kan worden om de hypotheek af te lossen. De overdrachtsbelasting wordt voor starters geschrapt.

ChristenUnie, D66 en SGP willen een onroerendzaakbelasting voor gebruikers invoeren. Verder wil de ChristenUnie de hypotheekrenteaftrek vanaf 2021 boven de 750.000 euro aftoppen. In de jaren daarna zakt de grens naar 500.000 euro.

Standpunt SGP: Zorg, aflossing en pensioen koppelen

De SGP heeft een aantal standpunten over de hypotheekrenteaftrek en hypotheken. De normen voor hypotheekverstrekking en de toegang tot de sociale huursector worden op elkaar afgestemd om te voorkomen dat woningzoekenden tussen wal en schip raken. Net als onder meer D66 vindt de SGP dat pensioenopbouw, aflossing hypotheken en zorg dienen ‘gekoppeld’ te worden, bijvoorbeeld doordat een deel van de pensioenopbouw gebruikt mag worden voor aflossing van de hypotheek.

De mogelijkheid om belastingvrij te kunnen helpen bij de aanschaf van een woning of aflossing van de hypotheek dient zich te beperken tot familierelaties. Er moeten hypotheekvormen komen die energiebesparing stimuleren, grootschalige ‘nul op de meter’-projecten en lease- en leenregelingen voor inzet van duurzame installaties, zoals warmtepompen. Tenslotte wil de SGP net als de ChristenUnie een onroerendzaakbelasting voor gebruikers invoeren. Ook pleit de SGP voor het verhogen van de startersaftrek met 2000 euro.

50Plus over de hypotheekrenteaftrek en de woningmarkt

50Plus is de eerste partij die haar concept-verkiezingsprogramma voor de Kamerverkiezingen van 2017 gepubliceerd heeft. De partij wil niet tornen aan de bestaande situatie en wil de huidige regels over de hypotheekrenteaftrek laten bestaan. Wel wil de partij de overdrachtsbelasting van 2 procent schrappen als het huis verkocht wordt aan familieleden uit de eerste of tweede graad. De partij heeft haar verkiezingsprogramma niet door het CPB laten doorrekenen.

VNL: vlaktaks van 25 procent en aftrekposten afschaffen

Voor Nederland (VNL) wil invoering van een vlaktaks van 25 procent.  Eerder heeft de partij nog een plan door het CPB laten doorrekenen waarbij sprake was van een vlaktaks van 22,9 procent. Tegelijk worden heffingskortingen en aftrekposten afgeschaft, dus ook de hypotheekrenteaftrek. Al in 2021 zou de vlaktaks moeten uitkomen op 27 procent met een belastingvrije voet van 10.000 euro. Het eigenwoningforfait blijft bestaan.

PVV over de woningmarkt

In het A-viertje dat de PVV op Facebook publiceerde, staat geen letter over de woningmarkt of de hypotheekrenteaftrek. Bij de Kamerverkiezingen in 2012 wilde de partij van Geert Wilders nog de oude regels over hypotheekrenteaftrek handhaven.

DENK over de hypotheekrenteaftrek

Denk wil de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen met 2 procent per jaar (net als D66) en de hypotheekrenteaftrek aftoppen voor hypotheken van boven de vijf ton.

Partij voor de Dieren: hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen

De Partij voor de Dieren wilde in 2012 af van alle fiscale prikkels voor de woningmarkt en wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen. Dat moet gebeuren door de aftrek per direct te maximeren op een belastingtarief van 45 procent (wat aanvankelijk voordelig is voor mensen die daar nu net onder zitten) en dat percentage jaarlijks met anderhalf procent te verlagen. Dan kan het eigenwoningforfait afgeschaft worden en kan de inkomstenbelasting omlaag. De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft. Bestaande hypotheken worden hetzelfde behandeld als nieuwe hypotheken.

In het verkiezingsprogramma van 2017 konden we alleen nog terugvinden dat banken worden verplicht mee te werken aan verruimde mogelijkheden om boetevrij af te lossen.

Gerelateerde artikelen

Redactie Hypotheekgids.net

Nico van Dijk is onafhankelijk financieel journalist. Hij schrijft sinds 2001 over financiële onderwerpen zoals verzekeringen en hypotheken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.