Een appartement kopen: de Vereniging van Eigenaren

Kopers van een appartement zijn verplicht lid van een Vereniging van Eigenaren. Maar wat doet zo’n Vereniging van Eigenaren eigenlijk? Deel twee van de special over het kopen van een appartement.
Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Dat lidmaatschap is een wettelijke verplichting. Je kunt er niet onderuit, maar andersom kan de vereniging jou ook niet als lid weigeren. Opzeggen kan niet. Je bent pas lid-af als je je appartement weer verkoopt.

Grote eigenaar in Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren telt dus evenveel leden als er appartementen zijn. Soms zijn een of meer appartementen in een gebouw eigendom van een projectontwikkelaar of een woningcorporatie. Zij hebben in een vergadering dan naar rato van hun bezit stemrecht. Dat is iets om rekening mee te houden als het grootste deel van de appartementen in jouw flat in handen van zo’n grote eigenaar is. Zij kunnen door hun grote gewicht besluiten doordrukken of tegenhouden, die ook de waarde van jouw appartement beïnvloeden.

Vereniging van Eigenaren en vergaderingen

Die Vereniging van Eigenaren moet minimaal een keer per jaar vergaderen. Niet iedereen hoeft altijd bij zo’n vergadering aanwezig te zijn. In het splitsingsreglement staat hoeveel eigenaren minimaal aanwezig moeten zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen (het quorum). Vereniging van Eigenaren beslist over servicekosten Tijdens die vergaderingen worden besluiten genomen over allerlei zaken die het beheer en het onderhoud van het appartementengebouw aangaan. Het is verstandig om wel naar de vergadering van de Vereniging van Eigenaren te gaan en de stukken goed door te lezen, want zo’n vereniging kan besluiten nemen die verstrekkende gevolgen voor jouw portemonnee kunnen hebben. Zo wordt er besloten over de hoogte van de servicekosten, de omvang van de financiële reserves en eventuele grote uitgaven aan het pand. Als de meerderheid bijvoorbeeld besluit om het hele complex van nieuwe ramen te voorzien, ben jij verplicht om mee te doen. Dat je daar misschien het geld niet voor (over) hebt, maakt niet uit; dan neem je maar een extra hypotheek.

Rijke vereniging van eigenaren

Daarom is het ook zeer aan te raden om, voordat je een appartement koopt, na te gaan hoe de Vereniging van Eigenaren er voor staat. Sinds 1 januari 2008 moet elke vereniging van eigenaren een reservefonds voor groot onderhoud hebben. Zit de vereniging er warmpjes bij of is de bodem van de gemeenschappelijke kas in zicht? Wordt er regelmatig vergaderd of is de club op sterven na dood? En hoe is de sfeer binnen de vereniging? Zit er groot onderhoud aan te komen waarvoor de kopers extra stortingen moeten doen? En kan het zijn dat jij de huidige appartementseigenaar schadeloos moet stellen voor zijn reserves in de kas van de Vereniging van Eigenaren? Let er ook even op dat de huidige verkoper eventuele schulden aan de Vereniging van Eigenaren voldaan heeft, want anders moet jij daar na de koop voor opdraaien. Sinds 1 mei 2005 moet de notaris die de overdracht regelt, je hierover een verklaring geven.

Website Vereniging van Eigenaren

Je kunt het reilen en zeilen van de Vereniging van Eigenaren achterhalen door de notulen van de laatste paar vergaderingen op te vragen. Als het goed is, heeft de verkoper die. Anders kun je ze opvragen bij de makelaar of het bestuur van de Vereniging van Eigenaren. Verder is het handig om de naam van de Vereniging van Eigenaren van jouw appartementencomplex even door een zoekmachine op internet te halen. Veel Verenigingen van Eigenaren hebben een site. Sommige webstekken zijn opgetuigd met huishoudelijke stukken, onderhoudsmededelingen of postings van de bewoners. In dat geval kun je al virtueel kennismaken met je nieuwe medebewoners.

Checklists voor Verenigingen van Eigenaren

Verenigingen van Eigenaren zijn zich sinds 1 januari 2010 verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, maar heel veel (met name kleine) Verenigingen van Eigenaren hebben dat nog niet gedaan. Check bij de Kamer van Koophandel of jouw Vereniging van Eigenaren is ingeschreven. Verder heeft de Vereniging Eigen Huis een lijst met punten opgesteld aan de hand waarvan je na kunt gaan of de Vereniging van Eigenaren een beetje behoorlijk functioneert. De Stichting VVE Belang heeft een vve-meter ontwikkeld, een soort checklist waarmee je kunt nagaan hoe de vereniging er financieel voor staat en hoe actief deze is.

Stemverhouding vereniging van eigenaren

Verder is de stemverhouding binnen de Vereniging van Eigenaren veranderd. Wijzigingen in de splitsingsakte hoeven niet langer bij unanimiteit genomen te worden. Een meerderheid van viervijfde van de stemmen volstaat. Een Vereniging van Eigenaren kan eventueel wel in de splitsingsakte laten opnemen dat een grotere meerderheid nodig is. Meer informatie is te krijgen bij VVE-Belang.nl, de belangenvereniging van appartementseigenaren.

U wilt een appartement kopen?  U kunt ook online een hypotheekofferte aanvragen bij onder meer Hypotheek-Rentetarieven.nl en Nationaalbespaarcentrum.

Gerelateerde artikelen

Redactie Hypotheekgids.net

Nico van Dijk is onafhankelijk financieel journalist. Hij schrijft sinds 2001 over financiële onderwerpen zoals verzekeringen en hypotheken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.