Shadow

Thema’s en dossiers

Hypotheek oversluiten? Denk om fiscaal geruisloze voortzetting van de KEW

Hypotheek oversluiten
Als u een hypotheek oversluit bij een andere hypotheekaanbieder, moet u er goed op letten dat de gekoppelde kapitaalverzekering zodanig meeverhuist dat u geen belasting hoeft te betalen over het opgebouwde vermogen. Aan veel hypotheken zoals spaarhypotheken, beleggingshypotheken, levenhypotheken en bankspaarhypotheken is een zogeheten kapitaalverzekering eigen woning (KEW) gekoppeld. Hierin wordt via sparen of beleggen vermogen opgebouwd om aan het eind van de looptijd de hypotheek af te lossen. (meer…)

Een appartement kopen: de Vereniging van Eigenaren

Appartement kopen
Kopers van een appartement zijn verplicht lid van een Vereniging van Eigenaren. Maar wat doet zo'n Vereniging van Eigenaren eigenlijk? Deel twee van de special over het kopen van een appartement. Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Dat lidmaatschap is een wettelijke verplichting. Je kunt er niet onderuit, maar andersom kan de vereniging jou ook niet als lid weigeren. Opzeggen kan niet. Je bent pas lid-af als je je appartement weer verkoopt. (meer…)

Wat is het eigenwoningforfait?

hypotheek en belasting
Naast een aantal aftrekposten levert een eigen huis ook extra heffingen op. Een daarvan is het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is bedacht aan het eind van de negentiende eeuw toen ook de hypotheekrenteaftrek werd ingevoerd. De Belastingdienst redeneerde dat iemand met een eigen woning dat huis ook zou kunnen verhuren. Over de inkomsten daarvan zou belasting betaald moeten worden. Als u uw huis niet verhuurt en er zelf in woont, heeft u woongenot. Dat woongenot ziet de fiscus als inkomen in natura en daar moet belasting over betaald worden. De Belastingdienst kent dan een bepaalde waarde toe aan het woongenot. Die waarde is het bedrag dat u volgens de fiscus aan huur zou kunnen vragen. Over die fictieve waarde betaalt u belasting: het eigenwoningforfait. (meer…)

Hypotheek oversluiten in 2018 of 2019

Hypotheek oversluiten
Je hypotheek oversluiten of niet? Heel wat mensen worstelen met die vraag nu de rente laag staat. Om belastingtechnische redenen kan het interessant zijn om je hypotheek nog in 2018 over te sluiten.  Dankzij die lagere rente kunt u door het oversluiten van de hypotheek uw hypotheeklasten verlagen. Maar pas op: aan het oversluiten van de hypotheek zijn ook kosten verbonden en die kunnen het voordeel van lagere maandlasten weer teniet doen. (meer…)

Standpunt politieke partijen over hypotheekrenteaftrek bepaalt keuze in stemhokje

Hypotheeknieuws, Hypotheekrenteaftrek
Een ruime meerderheid van de Nederlanders (64%) laat bij de verkiezingen op 9 juni de standpunten van politieke partijen over de hypotheekrenteaftrek zwaar meewegen. Dat blijkt uit een peiling van De Hypotheker (bericht niet meer online). Nu de meeste partijen hun verkiezingsprogramma hebben gepresenteerd zijn de standpunten van politieke partijen over de hypotheekrenteaftrek, de koopsubsidie en de hoogte van de Nationale Hypotheek Garantie bekend. Voor 64 procent van 13.000 Nederlanders die aan het onderzoek deelnamen, zijn die standpunten een ‘doorslaggevende factor’ bij het bepalen aan wie ze hun stem geven. (meer…)